Formål

Badmintonklubben abc Aalborg Venskabsklub for tidligere medlemmer Retningslinier NAVN Klubbens navn er ”abc´s Venner” , og den er en selvstændig afdeling i abc Aalborg. Klubben er oprettet med godkendelse af abc´s bestyrelse, som har det overordnede ansvar. FORMÅL abc´s Venner har til formål atskabe kontakt mellem abc Aalborg og tidligere medlemmer, og gennemvenneklubbens aktiviteter at styrke medlemmernes gensidige sociale relationer og klubfølelse over for abc Aalborg. MEDLEMMER 1. Som medlem kan optages alle tidligere medlemmeraf abc Aalborg. 2. Aktive medlemmer af abc Aalborg, som er fyldt 18 år, kan registreres som medlem af abc´s Venner. LEDELSE abc´s Venner ledes af en styregruppe, som supplerer sig selv efter behov. ØKONOMI 1. Kontingentet fastsættes i samarbejde med abc´s bestyrelse, og det er samtidigt etpassivt medlemskab af abc Aalborg med de dertil knyttede rettigheder, jfr.Vedtægterne §4, stk. 2. 2. Kontingentet kan gradueres for forskelligemedlemsgrupper. 3. Opkrævning sker første gang ved indmeldelse og fremover hver 1. september. AKTIVITETER Venneklubbens aktiviteter finansieres af medlemmernesegenbetaling og af tilskud fra moderklubben. Vedtagetaf styregruppen, d.12.08.2014 Ole Trap Bayer Peter Bronton Erik Nielsen Palle Olesen Tiltrådtaf abc´s bestyrelse, d.26.08.2014 Ændretaf styregruppen den 15. september 2015 Se retningslinierne som en word-fil
Badmintonklubben abc Aalborg | Budumvej 50 | 9220 Aalborg Øst | Reg: 9070, Konto: 1624264343 | Tlf. 41 26 04 68